Fasta i Skandinavien

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/321-322)

Fråga: I skandinaviska länder och högre upp lider muslimer av att dagarna kan vara ovanligt långa eller korta. Ibland kan solen vara uppe 22 timmar och vice versa. På vissa platser går solen inte alls upp respektive ned under ett halvår. Hur fastar man i sådana länder?

Svar: Problemet i de länderna är inte bara relaterat till fastan utan också till bönen. Men så länge landet har dag och natt på dygnet, är det obligatoriskt att fasta därefter, oavsett om dagarna är långa eller korta. Skulle dagarna respektive nätterna vara bestående under sex månaders tid, ska de räkna ut sina faste- och bönetider. Men hur ska de räkna ut dem? Vissa lärde anser att de ska utgå från Makkahs tider, ty Makkah är alla städers grund som de rättar sig efter. Andra menar att de ska utgå från en måttlig stad där dag och natt är lika långa, det vill säga 12 timmar var. Åter andra anser att de ska utgå från den närmsta stad som har dag och natt på dygnet. Detta är den övervägande åsikten. De har mest rätt att rätta sig den stad som ligger dem närmast geografiskt sett. Med det sagt får de titta vilken stad som har natt och dag och rätta sig efter dess tider sett till bön, fasta och annat.