Fasta i flygplan

´Allâmah ´Abdur-Razzâq bin ´Afîfî (d. 1415)

Fatâwâ wa Rasâ’il (1/196)

Fråga: Inför en flygresa hade solen gått ned på jorden varför en tilltänkt flygpassagerare hade brutit fastan. När planet hade lyft märkte han att solen ännu var uppe. Vad ska göras här?

Svar: Om solen går ned på jorden bryter han fastan. Om solen visar sig vara uppe när planet lyft, ska han inte bry sig om det. Men om planet lyfter innan solen gått ned på jorden, fortsätter han fasta till dess att han ser att solen gått ned från flygplanet. al-Qarâfîs åsikt stämmer inte. Han som är i en minaret berörs av samma dom som han som är på marken; när solen går ned på jorden bryter han fastan.