Fasta bara en fredag?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (36)

Fråga: Vad är domen för att bara fasta en fredag?

Svar: Det är föraktfullt. Fasta också antingen en dag innan eller också en dag efteråt.