Fasta ´Ashûrâ’ och sen de missade dagarna från Ramadhân

Fråga: En person har dagar att ta igen från Ramadhân. Får han fasta dem under ´Âshûrâ’ för att både kompensera sina missade dagar och belönas för ´Ashûrâ’?

Svar: Det finns tid för kompensationen medan ´Âshûrâ’ tar slut efter en dag. Han får fasta ´Âshûrâ ehuru han måste ta igen missade dagar. Han får ta igen dem efteråt. Det finns tid för kompensationen.