Fasta ´Arafah-dagen på en lördag?

Fråga: Är det tillåtet att fasta ´Arafah-dagen på en lördag?

Svar: Ja, ty du avser inte lördagen. För övrigt är det inte förbjudet att fasta lördagar. Även om ´Arafah-dagen skulle infalla en fredag ska du fasta, ty du avser inte den förbjudna fredagsfastan. Din avsikt är ´Arafah-dagen.