Fasta ´Arafah-dagen om den infaller en fredag?

Fråga: Är det föreskrivet att fasta ´Arafah-dagen om den infaller en fredag?

Svar: Ja, eftersom han avser ´Arafah-dagen och inte fredagen. Han avser ´Arafah-dagen.