Fasta är bra för kropp och själ

´Allâmah Muhammad ´Abdur-Ra’ûf al-Munâwî (d. 1031)
Faydh-ul-Qadîr (2/95)

”Fasta och ni blir friska.”1

Ty fasta förser hjärtat med näring såsom föda förser kroppen. Den är alltså hälsosam för både kropp och visdom. Den föreskrivna visheten med fastan är att den rike känner av hunger varefter han föder den fattige.

Rapporterad av Ibn-us-Sunnî och Abû Nu´aym i ”at-Tibb an-Nabawî” via ´Â’ishah. Dess berättarkedja är svag.

1Svag enligt al-Albânî i ”Dha´îf al-Djâmi´ as-Saghîr” (3504).