Fast på smutsig plats

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/222)

299 – Jag läste för min fader:

Ska personen som är fast på en smutsig plats be?”

Han svarade:

Han får lägga något på marken och be.”

Jag sade:

Om han inte har möjlighet att göra det?”

Han svarade:

Vad ska han göra? Hans bön är till och med giltig om han bara kan be med gester.”