Farligare än öppna hedningar

Satan har orsakat en ny prövning som har fått vissa (vilkas hjärtan har stängts av Allâh) att hamna i en ny sorts otro. De ljuger nämligen om Allâh och hävdar att endast Qur’ânen utgör en föreskrift till skillnad från Sunnah. Dessa människor är farligare än dem som förkastar Qur’ânen öppet. Ty dessa människor verkar helga Qur’ânen ödmjukt. Den naive och prövade kan få för sig att de har ett skarpt och fritt tänk och en skänkt reform.

Jag vet inte hur du lyder Allâh samtidigt som du trotsar Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Hur kan man tro på Qur’ânen medan man förnekar läran som hades av personen som Qur’ânen uppenbarades för? Tror de på honom i form av ett sändebud som förkunnade Qur’ânen samtidigt som de förnekar honom i form av ett sändebud som förklarade Qur’ânen? Han var den trovärdige som Allâh anförtrodde till Sin skrift. Han förkunnade den, vilket Allâh har bekräftat. Är han inte också den trovärdige som förklarade och detaljerade sin Herres uppgift?

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى

”Och han talar inte av egen drift.”1

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

”Och för dig har Vi uppenbarat Qur’ânen för att du skall klargöra för människorna allt som sänts till dem så att de skall de väckas till eftertanke.”2

وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

”Och Vi har uppenbarat denna Skrift för dig för att du skall klargöra för dem det som de tvistar om, och som en vägledning och en nåd för dem som vill tro.”3

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Låt mig inte hitta någon av er som, när han nås av ett påbud eller förbud från mig, sitter tillbakalutad i sin fåtölj och säger: ”Vi vet inte vad detta är för något. Vi har Allâhs skrift och detta finns inte däri.” Det tillkommer inte Allâhs sändebud att säga något som motsäger Qur’ânen. Det är med Qur’ânen som Allâh har väglett honom.”

Rapporterad av Abû Dâwûd och at-Tirmidhî.

Denna hadîth är ett av profetkallets bevis. Det som han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har sagt har hänt idag.

153:3

216:44

316:64