Farföräldrarna ger barnbarnen namn

Fråga: Anses det tillhöra tillgivenheten till föräldrarna att namnge barnen efter dem? Är det tillåtet att inte lyda dem om de befaller mig ett visst namn?

Svar: Var inte olydig mot dem. Om de befaller dig att namnge dina barn efter dem, så har de befallt dig en tillåten fråga. Om du inte lyder dem, blir de känsliga och besvärade. Frågan är vid. Namnge barnen efter föräldrarna. Det är ett sätt att ge liv i deras ihågkommande. Likaså förblir familjens namn. Familjer känns endast via namnen. Idag namnger de barn med namn som Hâni’ och Mâhir. Dessa namn finns inte i vårt land. Familjenamnen har gått förlorade. Man känner inte vid familjerna längre eller deras härkomst. Var kommer Mâhir ifrån? Var kommer Hâni’ ifrån? Men om han hade haft namn efter sin familj, skulle han ha varit känd. Det är obligatoriskt att undvika dessa seder som kommer utifrån och att de istället namnger barnen efter sina föräldrar och familjer och sitt lands kända namn.