Farfars obligatoriska testamente

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (1079)

Fråga: Är det obligatoriskt för farfadern att testamentera till sina barnbarn?

Svar: Obligatoriskt.

Fråga: Syndar han om han inte testamenterar?

Svar: Alla arvlösa måste få en del av testamente.

Fråga: Han syndar alltså om han inte testamenterar.

Svar: Ja.