Farfar bjuder på ´Aqîqah

Fråga: Är en ´Aqîqah begränsad vid en viss ålder? Får farfar stå för ´Aqîqah i form av en gåva?

Svar: Vem som helst får stå för en ´Aqîqah. Det är giltigt. Vad gäller åldern så skall djuret vara som i samband med Udhhiyah. Om det är ett lamm skall det vara minst sex månader gammalt. Om det är en get skall den vara minst ett år gammal. Om det är en ko skall den vara minst två år gammal. Om det är en kamel skall den vara minst fem år gammal.