Farfar ärver inte som far

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1202)

1659 – Jag frågade min fader om farfadern. Han svarade:

”Därom råder meningsskiljaktighet. Jag säger det Zayd bin Thâbit (radhiya Allâhu ´anh) sade, nämligen att farfadern inte är fader.”