Färdkost och transportmedel

Imâm Muhammad bin ´Alî ash-Shawkânî (d. 1250)

Fath-ul-Qadîr (1/550)

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

”Vallfärden till Huset är en plikt gentemot Allâh för var och en som har möjlighet att genomföra den.”1

ad-Dâraqutnî och al-Hâkim rapporterade att Anas sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om möjligheten i Hans (ta´âlâ) ord:

مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً

”… som har möjlighet att genomföra den.”

Han svarade: ”Färdkost och transportmedel.”

Autentisk enligt al-Hâkim.

ash-Shâfi´î, ´Abdur-Razzâq, Ibn Abî Shaybah, ´Abd bin Humayd, at-Tirmidhî, Ibn Mâdjah, Ibn Djarîr, Ibn Abî Hâtim, Ibn ´Adî, Ibn Mardûyah och al-Bayhaqî i ”as-Sunan” återberättade Ibn ´Umar som sade:

”En man reste sig upp och sade: ”Vad innebär möjlighet?” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) svarade: ”Färdkost och transportmedel.”

ad-Dâraqutnî och al-Bayhaqî rapporterade i sina respektive ”as-Sunan” via al-Hasan, från hans moder, från ´Â’ishah som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om möjlighet till vallfärd. Han svarade: ”Färdkost och transportmedel.”

Detsamma rapporterade ad-Dâraqutnî från ´Umar bin Shu´ayb som rapporterade från sin fader som också rapporterade från sin fader, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Samma sak rapporterade ad-Dâraqutnî från Djâbir, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).

Hadîthen har rapporterats från flera håll att den är minst sagt god via andra. Alltså skadas den inte av att vissa håll har kritiserats, vilket är allom bekant.

13:97