Farao och Mûsâ enligt Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

Farao var Allâhs fiende, Mûsâ var profeten Allâh talade till. Denna klara konstatering i Qur’ânen till trots påstod Ibn ´Arabî att Farao var självaste Mûsâ. Han sade:

”Om du säger till mig: ”Du handlar okunnigt, Farao, när du hotar mig, ty existens är en. Hur kan du skilja på den?” Då säger Farao:

”Graderna har delat existensen, men själva existensen är varken delad eller splittrad. Min nuvarande grad är att jag råder över dig praktiskt, Mûsâ. Jag är du sett till existensen och jag är andra sett till graden.”

När Mûsâ insåg det försåg han honom med hans rätt såtillvida att han inte skulle säga till honom att han saknar förmåga, ty graden vittnade om att han var behärskad och under hans våld.”1

1Fusûs-ul-Hikam, sid. 209