Farao enligt Sûfiyyahs Ibn ´Arabî

Farao sade att han är sitt folks högste herre och bevisade sitt herravälde med makten över Egypten och dess floder. Men Allâh förbannade honom för hans ord och sade:

فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى

”Och Allâh gav honom hans straff såväl i det kommande livet som i denna värld och gjorde honom till ett varnande exempel.”1

Vad Ibn ´Arabî beträffar, så sade han om:

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

”Jag är er högste Herre!”2

”Det vill säga, att även om alla är herrar på sätt och vis, så är jag den högste då jag har fått myndighet över er. I och med att trollkarlarna visste att han talade sanning, accepterade de hans ord och förkastade inte dem.”3

Han medger att alla människor är herrar och att Farao var den högste herren. Han till och med sade att Farao är Sanningen, det vill säga Allâh, och sade:

”Han talade sanning när han sade:

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

”Jag är er högste Herre!”

Även om han var Sanningen så var det i Faraos skepnad.”4

179:25

279:24

3Fusûs-ul-Hikam, sid. 210

4Fusûs-ul-Hikam, sid. 211