Faran med att läsa böcker utan att hänvisa till de lärda

Fråga: Räcker det att man läser de lärdas böcker utan att hänvisa till Shuyûkh?

Svar: Det är det som har vilselett många människor; läsning utan hänvisning till de lärda och lektioner med lärarna och de lärda. Det är det som har vilselett många människor. Det är absolut inte tillåtet.

Visst skall du läsa böcker och dra nytta av dem, men du skall inte begränsa dig vid dem och anse dem vara en lärare som du studerar med.