Faran i att vägra månggifte

Publicerad: 2010-06-12
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (345)

 

Att muslimska kvinnor vägrar att gå med på månggifte är en mycket farlig tanke som motstrider den islamiska Sharî´ahn. De är ålagda att undvika personliga lustar och ålagda att de istället underkastar sig islams Sharî´ah.

Om de inte gör det, är de inte sanna och rättfärdiga muslimska kvinnor, vilket vissa av dem påstår sig vara då de säger att de är religiösa. Men när hon konfronteras av denna Sharî´ah-baserade dom, blir hon arrogant. Samtidigt säger Allâh (´azza wa djall) i den ädla Qur’ânen:

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما

”Nej, vid din Herre! De är inte [sanna] troende förrän de sätter dig [Muhammad] som domare att döma mellan sig i alla sina tvister och därefter inte i sitt inre har någon invändning mot dina beslut utan underkastar sig dem helt och fullt.”1

Sålunda råder vi de unga kvinnorna att göra sig kvitt dessa tankar som säger att det endast är tillåtet att ingå i månggifte vid nödfall. Nej, det är tillåtet även om det inte rör sig om nödfall. Detta är bättre för den muslimska ungdomen även om de vill ha flera fruar bara för lustens skull. Att han släcker sin lust med en lovlig andra fru är bättre än att han gör det på ett olovligt sätt med flickvänner och älskarinnor – och Allâh vet bättre.

1 4:65