Faran i att resa sig upp innan imamens andra Taslîm

Fråga: Får de ledda som slutit sig sent till bönen resa sig upp direkt efter imamens första Taslîm?

Svar: De lärda säger att den som reser sig upp direkt efter första Taslîm får sin bön omvandlad till en frivillig bön. Den som reser sig upp innan andra Taslîm får sin bön omvandlad till en frivillig bön. Därtill måste han be den obligatoriska bönen.