Faran i att nämna en hadîth utan att veta dess äkthet

al-Bukhârî sade:

109 – Makkî bin Ibrâhîm berättade för oss: Yazîd bin Abî ´Ubayd berättade för oss, från Salamah som berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Den som felaktigt påstår att jag har sagt något skall förbereda sin plats i Elden.”

En av hadîthens kuriosum är att det inte är tillåtet att återberätta svaga hadîther utan att klargöra deras svaghet. Annars är personens tillstånd kritiskt. Det är än värre om han återberättar påhittade hadîther. Och om man inte vet i fall hadîthen är autentisk eller svag, så skall han inte heller återberätta den. Och om han skall göra det och anser att hadîthen har en grund i Sharî´ah, så får han göra det i form av ”det sägs” eller ”det rapporteras”. Och om han inte vet att den har en grund i Sharî´ah eller vet att den inte har det, så får han inte återberätta den alls.