Faran i att förlita sig på Medlingen

Hadîtherna om Medlingen har rapporterats från följeslagare som Abû Sa´îd, Anas och Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anhum). I dessa hadîther framgår det att Allâh tar ut ur helvetet muslimer som har den minsta vikten av senapsfrö av tron i hjärtat. Från denna hadîth lär vi oss att den som ärligt vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh tas ut av Honom ur helvetet om han så skulle ha minsta möjliga tro i hjärtat. Tron stiger och sjunker. Den stiger med dyrkan och sjunker med synder. Den kan sjunka så lågt att endast en myras vikt återstår av den. Med den tar Allâh ut människor ur helvetet.

Trots det skall muslimen inte förlita sig på Medlingen och våga sig på synderna. Ett sådant agerande består av allvarliga faror:

1 – Muslimen kan sluta som avfälling därför att synder leder till otro. Hans synder kan ta honom till otro och avfall på så sätt att hans tro fortsätter sjunka så att den snabbt försvinner på grund av en otrogen faktor. I detta fall kommer Allâh inte att förlåta honom. Medlingen kommer inte att tillåtas för honom. Han kommer att hamna i ett evigt helvete.

2 – Det finns ju även en chans att hans synder inte leder honom till otro. Han kanske träffar Allâh med något av en ärlig tro och Tawhîd, ehuru det handlar om en myras vikt. Via medlingen lämnar han helvetet. Den som träffar Allâh utan att ha avgudat med Honom, har en uppriktig tro på Allâh och säger ärligt att det inte finns någon sann gud utom Allâh och att Muhammad är Allâhs sändebud och träffar Allâh med berg av synder kan både förlåtas och straffas av Allâh. Därefter tar Han ut honom ur helvetet via hans tro, Tawhîd och uppriktighet. Men vem av er är beredd på att vistas 50.000 år i helvetet? Personen som inte betalar allmosan straffas i 50.000 år. Hur går det då för den som inte ber? Man skall inte ta lätt på synderna och förlita sig på Medlingen och säga att profeterna och de rättfärdiga skall medla för dem som hamnat i helvetet. Du är skyldig att frukta och bäva för Allâh och inte synda avsiktligt.

Om du faller i en synd skall du ångra dig inför Allâh (´azza wa djall). Allâh (´azza wa djall) berömde dem som inte förblir på en synd:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ اللّهُ وَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

”De som, om de begår en skamlös handling eller [på annat sätt] tillfogat sig själva orätt, minns Allâh och ber Honom om förlåtelse för sina synder – vem kan förlåta synderna utom Allâh? – och som inte fortsätter att begå sådana handlingar mot bättre vetande.”1

I den autentiska hadîthen står det:

”Jag varnar er för underskattade synder. De växer till sig på en man till dess att de får honom att gå under.”2

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Undvik Elden om så med en halv dadel.”3

Allâh (´azza wa djall) sade:

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

”Om ni inte gör detta – och ni kommer inte att göra det – frukta då Elden, vars bränsle är människor och stenar och som hålls i beredskap att ta emot de otrogna.”4

Även om de syndiga muslimerna lämnar Elden via Medlingen kommer många av dem att vara tillsammans med de otrogna där. Vem av oss är beredd på att stanna en så lång tid däri och straffas för sina synder på Domedagen? Medan de lydiga njuter i skuggan av tronen lider syndarna av solens hetta och går helvetet och undergången till möte, fulla av oro och rädsla för kommande skräck och fasor som endast Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) känner till.

13:135

2Ahmad (1/402).

3al-Bukhârî (6563) och Muslim (1016).

42:24