Faran av att vara okunnig om trosläran

Publicerad: 2012-02-16
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: I´ânat-ul-Mustafîd (1/159)

 

Abû Wâqid var en av dem som konverterade till islam det året. Därför sade han:

”Vi var nya muslimer när vi begav oss mot Hunayn med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)…”

Med det vill han ursäkta sig för det som de föll i. De var okunniga och hade inte lärt sig det som följeslagarna som var tillsammans med sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kände till. De hade studerat trosläran och hade kunskap om den medan dessa var nya muslimer. De hade inte haft möjligheten att lära sig trosläran. De kände till trosläror från den hedniska tiden som de än inte hade övergett. De lärda säger att detta bevisar att om man flyttar från ett dåligt samhälle, finns det en risk att spår från det kvarstår i personen. Dessa levde i ett hedniskt samhälle och hade precis blivit muslimer.

Detta bevisar hur farligt det är att vara okunnig och att man kan falla i avguderiet på grund av okunnighet. Likaså uppmanar hadîthen till att man lär sig och studerar trosläran så att man inte faller i det som dessa föll i. De som tar lätt på trosrelaterade studier undrar varför man undervisar trosläran när människorna ändå är muslimer. Fri är Allâh från brister! Det är just muslimen som skall studera trosläran så att han kan korrigera sin islam och bevara sin religion. Dessa var också muslimer. Men de föll i den här frågan just för att de inte hade lärt sig den. Häri finns ett bevis för att det är obligatoriskt att lära sig trosläran och dess motsatser som avguderi, otro och myter så att man kan akta sig för dem.

Det enda som har fått gravdyrkarna – eller åtminstone många av dem – att dyrka gravar är okunnighet. De tror att det är islam. Det är en väldig katastrof. Vi har hört hur vissa kallare i USA och andra länder kallar till Sûfiyyah och gravdyrkan. De tar ut folk från otro till otro. Det är värre att gå över till en otro som kallas för ”islam” än att förbli i sin gamla otro.