Får vi lämna efter oss kött i benen?

Fråga: Får vi lämna efter oss kött i benen?

Svar: Nej. Du har inte blivit tillsagd att lämna kött efter dig. Du har blivit tillsagd att inte torka dig med benet efter det naturliga behovet.