Får vi bekriga Takfîriyyûn?

Fråga: Får vi bekriga Takfîriyyûn?

Svar: Vi bekrigar dem endast om de börjar angripa oss och vi ser att de skadar islam och muslimerna. I så fall gör vi det ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh) gjorde. Annars är det förbjudet att spilla en muslims blod. Det är inte tillåtet att bekriga dem om de inte attackerade muslimerna först eller om de inte utgör ett hot mot muslimerna.