Får vem som helst ge allmosor till de otrogna?

Fråga: Får vem som helst ge allmosor till otrogna som man hoppas på skall konvertera till islam?

Svar: Det får endast makthavaren göra. Att locka till sig människor och ge till folk som man hoppas på skall konvertera till islam är endast makthavarens uppgift. Det är inte alla som får göra det.