Får varken rakas eller klippas

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 313-314

Det finns hårväxter som både män och kvinnor påbjuds att avlägsna, såsom könshår och hår i armhålorna. Män får även ta bort mustaschen men inte helt och hållet så att den är rakad. Imâm Mâlik (rahimahullâh) ansåg till och med att den som rakar sin mustasch ska agas, ty profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

… korta mustaschen.”1

Därtill finns det hår som är förbjudna att avlägsnas, såsom mannens skägg. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att det sparas och sade:

Korta mustaschen, släpp skäggen och var olika zoroastrierna.”

Ingen får raka sitt skägg eller ens korta det om det så skulle vara längre än ett grepp, vilket är den övervägande åsikten. Visserligen finns det lärde som tillåter att allt som är längre än ett grepp får klippas utifrån Ibn ´Umars (radhiya Allâhu ´anhumâ) handling, men det är bara en åsikt som dessutom avviker från hadîthens uppenbara skildring. Lägg till det att Ibn ´Umar klippte inte skägget året runt, utan bara efter att ha vallfärdat. Det är skillnaden mellan honom och det vissa sprider idag när de säger att Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) klippte allt som var längre än ett grepp. Förmodligen – och Allâh vet bättre – ansåg Ibn ´Umar att klippt skägg var en fulländning av den rakning eller klippning som äger rum efter vallfärd. Trots det är Ibn ´Umars handling inkorrekt. Det korrekta är vad profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade.

1al-Bukhârî (5892) och Muslim (259).