Får utlänningen som inte kan arabiska tillbe Allâh i bönen på sitt språk?

Fråga: Får utlänningen som inte kan arabiska tillbe Allâh i bönen på sitt språk?

Svar: Ja. Den som inte kan arabiska får be på sitt språk. Vad Qur’ânen beträffar, så kan den inte läsas på något annat språk. Han får lära sig Qur’ânen och läsa den ehuru han inte vet vad den betyder.