Får soningen ges till släktingar?

Fråga: Får personen som skall sona för en bruten svordom ge råvaror som vete och ris? Är det tillåtet att ge soningen till släktingar som ibland kan äta med en?

Svar: Ja. Den som är skyldig att sona får ge sädesslag. Han får antingen samla ihop de fattiga och bjuda dem på mat eller också ge dem en och en.

Beträffande släktingarna, så får han inte ge soningen till dem som han är skyldig att försörja. I så fall får han ge den till fattiga som han inte behöver försörja.

Soningen går ut på att föda eller klä tio fattiga personer eller frigöra en slav. Det är upp till honom vilken soning han väljer. Om han inte klarar av någon av dem får han fasta tre dagar.