Får sin månadsperiod under Tawâf

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/807)

1077 – Jag hörde min fader uttala sig om en kvinna som får sin månadsperiod under det femte varvet, eller tidigare än så, innan hon hinner går sju varv. Han sade:

Hennes varvning är ogiltig till dess att hon går sju varv.”

Det vill säga varvningen i samband med ankomsten till Makkah.