Får sin månadsperiod under Dhuhr

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/187-188)

230 – Jag frågade min fader om en kvinna som inte hinner be Dhuhr förrän hon får sin månadsperiod mot slutet av dess tid. Han svarade:

“Hon ska ta igen Dhuhr och ´Asr. Och om hon får sin månadscykel under ´Asr, tar hon igen ´Asr och Dhuhr. Om hon blir ren på ´Ishâ’s tid, tar hon igen Maghrib och ´Ishâ’. Det har rapporterats att ´Abdur-Rahmân bin ´Awf och Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhum) sade:

“Om en kvinna blir ren under ´Ishâ’, tar hon igen Maghrib och ´Ishâ’.”

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) slog ihop Dhuhr och ´Asr samt Maghrib och ´Ishâ’.