Får sin månadsperiod efter två månader av vänteperiod

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1159)

1596 – Jag frågade min fader om en ung frånskild kvinna som inte får sin månadsperiod varvid hon utgår från månader och hinner genomgå två månader innan hon får sin första månadsperiod den tredje månaden. Jag frågade min fader om hon numera ska inleda sin vänteperiod utifrån tre månadsperioder. Han svarade:

Ja.”