Får reda på Ramadhâns infall på morgonen

Fråga: En person får reda på att Ramadhân har infallit först när han vaknar morgonen därpå. Han avsåg inte fasta när han lade sig och inledde inte dagen på fastande mage. Vad är han skyldig?

Svar: Enligt de flesta lärda måste han börja fasta och ta igen dagen.

Däremot sade Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) att avsikten är förknippad med kunskap. Personen visste inte varför han är ursäktad för att ha lagt sig utan avsedd fasta. Således skall han börja fasta så fort han får vetskap. Hans fasta är korrekt och han slipper kompensation.

Majoriteten grundar sin åsikt på att han har tillbringat en del av dagen utan avsikt. Det är tvivelsutan säkrast att ta igen den dagen.