Får reda på att Ramadhân har infallit först långt in på dagen

Fråga: Vad åligger människor som får reda på att Ramadhân har infallit först långt in på dagen?

Svar: Om de under dagen får reda på att Ramadhân har infallit, måste de börja fasta. Numera är det bekräftat att det är Ramadhân. Alltså måste de börja fasta. Men måste de ta igen den dagen? Därom tvista de lärde.

Majoriteten anser att dagen måste tas igen eftersom de inte avsåg fastan från dagens begynnelse. En hel del av dagen har gått utan avsikt. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Handlingarna räknas endast utmed avsikterna och var och en får vad han har avsett.”1

Andra lärda delar uppfattningen att dagen inte behöver tas igen. Deras argument är att människorna åt och drack på grund av okunnighet – och okunnighet utgör en ursäkt.

Dock är det säkrast och renast för samvetet att ta igen dagen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Lämna det du tvivlar på för det du inte tvivlar på.”2

Det rör sig bara om en dag. Det är lätt. Dessutom får själen och hjärtat uppleva lugn och ro.

1al-Bukhârî (1) och Muslim (1907).

2at-Tirmidhî (2518), an-Nasâ’î (5711) och Ahmad (1723). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh-ut-Targhîb wat-Tarhîb” (2930).