Får reda på att han står felvänd i bönen

Fråga: Medan följeslagarna (radhiya Allâhu ´anhum) bad mot Jerusalem blev de upplysta om att vända sig mot Ka´bah. Är det ett bevis för att den som ber mot fel håll och blir upplyst rättar till sig och fullbordar sin bön?

Svar: Ja. Han skall fullborda sin bön.