Får personen som kommer in i moskén i ett orent tillstånd sätta sig ned?

Fråga: Får personen som kommer in i moskén i ett orent tillstånd sätta sig ned?

Svar: Det får han göra. Ty han är i ett tillstånd i vilket han inte kan be. Och om han går och tvår sig går han miste om den aktuella Sunnah.