Får mannen undervisa sin kvinnliga släkting?

Publicerad: 2010-12-02
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (594)

 

Fråga: En man undervisar sin kvinnliga släkting som han inte är Mahram till. Hennes moder eller någon annan från hennes familj närvarar för att förhindra prövningar. Är detta tillåtet?

Svar: Det är inte tillåtet om det inte finns en manlig Mahram i närvaron och om hon inte är riktigt klädd. Det sker ytterst sällan idag. Därför avråder jag liknande undervisning.