Får mannen klä sig i konstgjort siden?

Fråga: Får mannen klä sig i konstgjort siden?

Svar: Jag vet inte vad det konstgjorda är för något. Om det är som riktigt siden, lent och så vidare, så är det inte tillåtet. I så fall får det dess dom.