Får man ta pengarna som är kastade till gravarna?

Publicerad: 2010-03-21
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (438)

 

Fråga: Är det tillåtet att ta pengarna som är kastade till gravarna och liken som de kallar för ”helgon”?

Svar: Du menar om man får stjäla dem?

Frågeställare: Ja?

Svar: Det är naturligtvis inte tillåtet.

Fråga: Vad skall man göra med dem?

Svar: Du kan endast råda och förklara att det är hädelse och avguderi. När du klarar av att utropa ett muslimskt land och tar makten, får du ta pengarna och spendera dem på en föreskriven välfärd. Om du dock är ensam, får du endast påminna och råda.