Får man ta hem sin biologiska broder som inte förrättar bönen?

Publicerad: 2010-07-28
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (29)

 

Fråga: Får man ta hem sin biologiska broder som inte förrättar bönen och håller fast  vid att inte göra det?

Svar: Det beror på. Om mottagaren har tappat allt hopp om brodern, bör han inte ta emot honom.

Och om han hoppas på att han vägleds för att han ständigt påminner och råder sin broder, så är det bättre att han inte bryter kontakten med honom. Alltså varierar frågan från en person till en annan.

Om man tappar hopp om personen, skall man klargöra sin fientlighet och bojkott till honom så att han ångrar sig inför Allâh (´azza wa djall).