Får man skjuta upp på ´Aqîqah en till två veckor?

Fråga: Får man skjuta upp på ´Aqîqah en till två veckor?

Svar: Det är okej. Det är okej att skjuta upp på ´Aqîqah en vecka, två veckor och så vidare. Det är högt i tak i den frågan. Dock är det bättre att göra det snarast.