Får man skaka hand med det motsatta könet?

Publicerad: 2004-09-13
Talare: Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz
Källa: Fatâwâ ´Ulamâ’ al-Balad al-Harâm, sid. 530-531

 

Fråga: Vad är domen för att skaka hand med en främmande kvinna? Vad är domen om hon sätter något på handen som gör att man inte rör vid hennes hud? Finns det någon skillnad om den som skakar hand är ung eller gammal och om kvinnan är gammal?

Svar: Det är inte alls tillåtet att skaka hand med främmande kvinnor oavsett om kvinnan och mannen är unga eller gamla eftersom det är riskfyllt för dem båda. Det har rapporterats autentiskt från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han sade:

”Jag skakar inte hand med kvinnor.”[1]

´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

”Jag svär vid Allâh att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hand vidrörde aldrig en kvinnas hand. Han accepterade deras trohetsed endast genom tal.”[2]

Dessutom förekommer det ingen skillnad mellan att skaka hand med henne om hon har något på handen eller inte eftersom beviset är allmänt samt för att hindra medlet som leder till prövningar.


[1] an-Nasâ’î (7/149), Ibn Mâdjah ((2874) och Ahmad (6/357).

[2] al-Bukhârî (5288) och Muslim (1866).