Får man läsa ur Mushaf under den obligatoriska bönen?

Fråga: Får man läsa ur Mushaf under den obligatoriska bönen?

Svar: Nej. Vissa imamer fördömer en sådan läsning till och med under den frivilliga bönen. Ty den som läser på det viset distraheras från bönen. Den som tittar i en skrift distraheras från bönen. Därför är det förbjudet att ha texter på moskéväggarna och framför de bedjande, eftersom de distraherar de bedjande.

Det är bara tillåtet under Tarâwîh och Tahadjdjud. Det är harmlöst om han inte har memorerat Qur’ânen.

Vad den obligatoriska bönen beträffar, så skall han läsa vad han kan av korta kapitel och verser.