Får man korta lite av skägget?

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Sharh ´Umdat-il-Fiqh (42)

Fråga: Får man korta skägget om så bara en liten mängd?

Svar: Inget av skägget får kortas. Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Klipp mustascherna och släpp skäggen…”1

Det är alltså inte tillåtet att röra skägget under några som helst omständigheter.

1Muslim, Abû ´Awânah, al-Bayhaqî och Ahmad.