Får man heta Saba’?

Fråga: Får jag ge min dotter namnet Saba’?

Svar: Det är bättre att ge döttrarna kända namn som ´Â’ishah, Zaynab, Laylâ, Fâtimah och Hind. Dessa namn är bättre än namn som är ovanliga bland araberna.