Får man hälsa på en kvinna som är dotter till modern som har ammat ens fader?

Talare: Shaykh ´Abdul-´Azîz Âl ash-Shaykh
Källa: Radioprogrammet Nûr ´alâd-Darb
Inspelat av Maktabah Dâr-ul-Hadîth.Com, 26/9/1425-09/11/2004, al-Madînah
an-Nabawiyyah.
publicerad
14.07.2007

Fråga: En kvinna har ammat min fader tillsammans med
hennes äldre son. Denna son har systrar som är yngre än honom. Anses dessa
kvinnor likaså vara min faders systrar? Anses de vara mina fastrar
och är det tillåtet för mig att hälsa på dem?

Svar: Ja, så länge din fader har ammats av deras moder
blir hennes söner era farbröder och hennes döttrar blir era fastrar.