Får man gifta sig med judiska och kristna kvinnor eller inte?

Författare: Imâm Muhammad al-Amîn ash-Shanqîtî
Källa: Raf´ Îhâm-il-Idhtirâb, sid 40

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

”Tag inte hustrur till kvinnor som dyrkar avgudar förrän de blivit troende – en troende tjänarinna är helt visst bättre än en som dyrkar avgudar, hur tilldragande ni än finner henne.”1

Denna vers visar att det är förbjudet att gifta sig med samtliga otrogna kvinnor. Vad som också bevisar det är Allâhs ord:

”Håll inte fast vid det äktenskapliga bandet med otrogna kvinnor.”2

Däremot säger en annan vers att det är tillåtet att gifta sig med fria, judiska och kristna kvinnor. Han (ta´âlâ) sade:

”[Ni får ta till hustrur] ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som fick del av uppenbarelsen…”3

Svaret lyder på så sätt att denna vers specificerar versen ”Tag inte hustrur till kvinnor som dyrkar avgudar…” om de varken är judinnor eller kristna. Beviset för det är: 

”[Ni får ta till hustrur] ärbara kvinnor bland de troende och ärbara kvinnor bland dem som fick del av uppenbarelsen…”4

Ibn Djarîr sade att det råder samstämmighet om denna fråga.

Vad berör Ibn ´Umars fördömande av Talhahs  och Hudhayfahs äktenskap med en judinna respektive en kristen kvinna, så föraktade han handlingen för att människorna inte skulle låta bli att gifta sig med muslimska kvinnor och dylikt, vilket Ibn Djarîr nämnde.

1 2:221

2 60:10

3 5:5

4 5:5