Får man förrätta bönen i en moské med grav i?

Publicerad: 2013-01-26
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Källa: Fatâwâ Arkân-il-Islâm, sid. 300-302

 

Fråga: Får man förrätta bönen i en moské där det finns en grav?

Svar: Det finns två situationer där man förrättar bönen i en moské i vilken det finns en grav:

Den första: Att graven fanns där innan moskén och moskén byggdes på graven. I detta fall är det obligatoriskt att hålla sig borta från denna moské och inte förrätta bönen i den. Det är obligatoriskt för den som har byggt den att riva den. Skulle han inte göra det är det obligatoriskt för muslimernas makthavare att riva den.

Den andra: Att moskén finns på plats före graven och den döde begravs i moskén efter att den byggts. I detta fall är det obligatoriskt att öppna  graven, ta ut den döde och begrava honom med resten av människorna.

Vad beträffar själva moskén och att förrätta bönen däri, är det tillåtet förutsatt att man inte står framför graven. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa  sallam) förbjöd att man står framför en grav och förrättar bönen.

Angående profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav som förekommer inne i den profetiska moskén, är det känt att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské byggdes innan hans död och byggdes således inte på en grav. Däremot begravdes han åtskild från moskén i sitt hem. På al-Walîd bin ´Abdil-Maliks tid skrev han ett brev till al-Madînahs befälhavare ´Umar bin ´Abdil-´Azîz år 88 efter Hidjrah. I det står det hur han beordras att riva profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) moské och föra in profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustrus rum däri. Följaktligen samlade ´Umar de lärde och läste upp de Troendes ledare al-Walîds brev för dem, vilket de fann besvärligt. De sade:

”Att lämna den i dess nuvarande tillstånd är bättre för påminnelse.”

Det sägs även att Sa´îd bin al-Musayyib nekade att föra in ´Â’ishahs rum. Det var som om han fruktade att de skulle göra graven till en moské. Detta skrev ´Umar ned och skickade till al-Walîd. När al-Walîd fick tag på brevet, beordrade han dem att utföra hans order och ´Umar fick inget annat val. Du ser hur profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) grav inte fördes in i moskén och inte heller byggdes moskén på den. Därför finns det inget bevis för den som säger att det går att begravas i en moské eller att den byggs på gravar. Det har bekräftats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att han sade:

”Allâhs förbannelse vilar över judarna och de kristna; de tog sina profeters gravar till moskéer.” (al-Bukhârî)

Han sade detta på sin dödsbädd som en varning till sitt samfund för dessa människors handling. När Umm Salamah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade för honom om de etiopiska kyrkorna och deras bilder, sade han:

”Om en rättfärdig man eller tjänare bland dem dog, byggde de en moské över hans grav. Dessa är de värsta skapelserna hos Allâh.” (al-Bukhârî)

Ibn Mas´ûd (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”De värsta människorna som får uppleva Stunden som levande, är de som tar gravarna till moskéer.” (Ahmad (1/405) och (1/435))

En troende behagas varken av att följa judarna och de kristna eller höra till de värsta skapelserna.