Får man dra nytta av Ahl-ul-Bid´as lärda?

Fråga: Får man dra nytta av Ahl-ul-Bid´as lärda?

Svar: Nej. Håll dig borta från dem. Du kommer – om Allâh vill – att finna tillräckligt många lärda från Ahl-us-Sunnah.