Får man döda insekter hemma?

Fråga: Är det tillåtet att döda insekter i hemmet som myror och kackerlackor? Är det tillåtet att döda dem med vatten eller eld? Vad skall jag göra?

Svar: Det är tillåtet att döda dessa insekter om de utför skada, men det är förbjudet att bränna dem. Däremot är det tillåtet att döda dem med alla andra typer av bekämpningsmedel baserat på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord:

“”Fem djur är alla skadliga och de [får] dödas i Haram och utanför; kråka, glada[1], mus, skorpion och bitande hund.”” [2]

I en annan rapportering nämns även ”orm”. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underrättade om dessa djur och att de är skadliga och följaktligen förklarade han dem vara tillåtna att dödas. Samma sak gäller liknande insekter som myror, kackerlackor och myggor, om de är skadliga; de får dödas både i Haram och utanför om de är skadliga.


[1] Enligt Nordstedts ordbok, sid. 362:

“”Typ av hökliknande rovfågel med djupt kluven stjärt.””

[2] al-Bukhârî (1829) och Muslim (67-1198).