Får man döda hundar utan någon orsak?

Fråga: Får man döda hundar utan någon orsak?

Svar: Nej. Bara angripande hundar får dödas. Den angripande hunden får dödas, men inte andra. Det är inte tillåtet.